รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านลำลอง
หมู่ที่ 12   ตำบลนาทวี  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
เบอร์โทรศัพท์ 074536527
Email : banlamlongschool@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :