ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ
วันศุกร์ที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 นายอับดุลฮาหมัด โส๊ะหน่าย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำลองมอบหมายให้นายสุทัศน์ จันทรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านลำลองมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ)
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2564,10:38   อ่าน 71 ครั้ง