ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เด็กหญิงนารีซะห์ มะยีแต นักเรียนโรงเรียนบ้านลำลอง ที่ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคัดลายมือ 2 ภาษา (ไทย/อาหรับ) กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นชายแดนใต้ ตามความต้องการของพื้นที่ ภายใต้โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง จังหวัดปัตตานี ป
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2564,09:17   อ่าน 52 ครั้ง