ภาพกิจกรรม
วิทยกรอบรม Active learning ให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายอับดุลฮาหมัด โส๊ะหน่าย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำลองได้มอบหมายให้นายสุทัศน์ จันทรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำลองและฝ่ายวิชาการประกอบด้วยคุณครูปฐมพร ชาตะรักษ์ คุณครูวสันต์ ศรีสุวรรณโณ คุณครูฟาดีล๊ะ สาแมและคุณครูจันจิรา หลีหมาน เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนสอนแบบ Active learning ให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาว ในการนี้ทางโรงเรียนบ้านลำลองขอขอบคุณที่ได้เปิดโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2565,11:07   อ่าน 65 ครั้ง