ภาพกิจกรรม
การดำเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้านลำลอง
ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้านลำลอง  เตรียมพร้อมสื่อให้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล1-ชั้นประถมศึกษาปีที่1 และผู้ปกครองสามารถมาใช้บริการได้ที่ศูนย์หรือสามารถยืมไปใช้ที่บ้านได้ เพื่อร่วมกันพัฒนาทักษะด้านภาษา การสื่อสาร การอ่านออกเขียนได้และด้านการคิดคำนวณ
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2565,11:23   อ่าน 107 ครั้ง