ภาพกิจกรรม
วิทยากรอบรม PLC และ Active Learning ให้กับโรงเรียนบ้านกรงอิตำ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายอับดุลฮาหมัด โส๊ะหน่าย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำลองได้มอบหมายให้นางปฐมพร ชาตะรักษ์ นายวสันต์ ศรีสุวรรณโณและนางสาวจันจิรา หลีหมาน ครูโรงเรียนบ้านลำลองเป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการสอนโดยใช้กระบวนการ Active Learning ให้กับโรงเรียนบ้านกรงอิตำ
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2565,08:39   อ่าน 277 ครั้ง