ภาพกิจกรรม
วิทยากรอบรม Active learning ให้กับโรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ
วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายอับดุลฮาหมัด โส๊ะหน่าย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำลองได้มอบหมายให้นายสุทัศน์ จันทรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำลอง คุณครูปฐมพร ชาตะรักษ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการและคุณครูจันจิรา หลีหมาน เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนสอนแบบ Active learning ให้กับโรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ ในการนี้ทางโรงเรียนบ้านลำลองขอขอบคุณที่ได้เปิดโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2565,10:25   อ่าน 115 ครั้ง