ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการสอนทางการศึกษา
วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านลำลองจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการสอนทางการศึกษา โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์  หมันหลี อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นวิทยากรการอบรม ณ.ห้องประชุมจินดานิมิตร โรงเรียนบ้านลำลอง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนในลำดับต่อไป
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2566,10:01   อ่าน 110 ครั้ง