ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการทำวิจัยในชั้นเรียน
วันที่ 12 มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านลำลอง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการทำวิจัยในชั้นเรียน  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. รุจิราพรรณ คงช่วย เป็นวิทยากรการอบรม ณ ห้องประชุมจินดานิมิตร โรงเรียนบ้านลำลอง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนในลำดับต่อไป
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2566,11:31   อ่าน 101 ครั้ง