ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็ก 2566
วันที่ 11 มกราคม 2566
โรงเรียนบ้านลำลองจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของตนเอง รู้หน้าที่ เป็นคนดีมีคุณธรรม และได้แสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออก ในการนี้ ทางโรงเรียนบ้านลำลองขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่อนุเคราะห์ของขวัญและของรางวัล ทำให้การดำเนินการจัดกิจกรรมบรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2566,11:39   อ่าน 111 ครั้ง