คณะผู้บริหาร

อับดุลฮาหมัด โส๊ะหน่าย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

สุทัศน์ จันทรัตน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0800387242
อีเมล์ : sutatjan@gmail.com