คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

ชารีฝะ กะม่าสา
ครู คศ.1
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0824286371

ทิพยมาศ ไฝเพ็ชร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
เบอร์โทร : 0892961654
อีเมล์ : krumick_pdit@hotmail.co.th

เรวดี ชูลิวรรฬี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
เบอร์โทร : 0899590409

สุไรยา แซะอาหลี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2