กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ฟาดีล๊ะ สาแม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0872927313
อีเมล์ : fadeelahmayo@gmail.com