กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

สวยหนะ หัดขะเจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0862984973