กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

จันจิรา หลีหมาน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0812762289